Maaori Studies

Tangi te Mapu Maihi

Te Reo Maaori / Maaori Performing Arts

email:  maihit@faircol.school.nz

Tamihana Morunga

Te Reo Maaori / Maaori Performing Arts

email:  morungat@faircol.school.nz

 

 

FAIRFIELD COLLEGE