Maaori Studies

Tangi te Mapu Maihi

Te Reo Maaori / Maaori Performing Arts

email:  maihit@faircol.school.nz

Charlotte Ferris

Maaori Performing Arts

email:  ferrisc@faircol.school.nz

 

 

FAIRFIELD COLLEGE